Хищникът (ново семейство сухоземни охлюви за България)

П. Митов и И. Дедов

Защо до момента това семейство сухоземни охлюви не е било открито, не е съвсем ясно. Възможно е просто видът Testacella (Testacella) haliotidea Draparnaud 1801 да е наскоро пренесен в страната чрез посадъчен материал, строителни материали или по друг начин. Другото възможно обяснение е биологията на видовете от семейството. Представителите на Testacellidae водят скрит подземен начин на живот, като ловуват дъждовни червеи, други голи охлюви и др. и рядко излизат на земната повърхност, което ги прави много трудни за намиране и наблюдение.

Testacella (Testacella) haliotidea Draparnaud 1801

Testacella haliotidea Draparnaud 1801, снимка: И. Дедов

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

T. haliotidea – черупка, снимка: Г. Василева

Със своите около 60 – 70 мм, откритият в курорта Св. Св. Константин и Елена вид, спокойно може да се нарече най-едрият хищен сухоземен охлюв, съобщаван до момента за България. Самите животни изглеждат странно. На пръв поглед T. haliotidea прилича на гол охлюви, на който в задния дял има прикрепена малка черупчица. При внимателен поглед, обаче, се виждат още разлики – различна форма на тялото и специфичната структура на кожата.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

T. haliotidea – локалитет, снимка: П. Митов

Advertisements

Нови видове сухоземни охлюви от Западните Балкани

В пещерите или дълбоко в скалните пукнатини и почвените проходи, в района на Западните Балкани, обитава рядък и тайнствен род охлюви – Gyralina. Поради скрития си начин на живот откриването на представители на този род е трудно, а за биологията им се знае твърде малко. През декември 2012 излезе от печат работа, в която са описани 4 нови вида (един от Македония, три от Гърция).

Gyralina nautilopsis Dedov & Subai 2012, Илинска планина, МакедонияСнимка: И. Дедов

Gyralina nautilopsis Dedov & Subai 2012, Илинска планина, Македония
Снимка: И. Дедов

Нов рядък подвид сухоземен охлюв от България

Ivaylo Dedov

След като през 1977 е описан видът Macedonica brabeneci от Западните Родопи, дълго време след това много изследователи поставят под съмнение съществуването му. Причината е проста – никой не успява да намери отново екземпляри, които да потвърдят описанието. Ако човек, обаче, е успял да види типовите екземпляри в музея във Франкфурт, би трябвало да няма съмнение – видът съществува реално, но очевидно е много, много рядък. За това още по-голяма беше изненадата когато бе открит различен подвид, но този път в Източните Родопи – Macedonica brabeneci prismatica. Таксонът бе описан през 2012 година.

A – Macedonica brabeneci brabeneci Nordsieck, 1977; B – Macedonica brabeneci prismatica Dedov, 2012

Съставено по публикациите:
Dedov, I. (2012) Description of new subspecies of the rare Bulgarian endemic Macedonica brabeneci Nordsieck (1977) (Gastropoda, Pulmonata: Clausiliidae). Acta Zoologica Bulgarica, 64 (3): 325-326.

Балканите са пълни с изненади за биолозите – историята на род Euxinella

Ivaylo Dedov

До съвсем скоро Euxinella бе монотипен род (с един единствен вид) сухоземен охлюв, известен само от едно находище в планината Бистра, Република Македония – E. radikae. През 2005 година, ровейки в буковите гори около курорта Михайлово (Кожуф планина), се натъкнахме на вид, външно наподобяващ Balea serbica. При внимателното му изследване, обаче, се установи, че това е нов представител на род EuxinellaE. subai (по името на един от най-безкористните и човечни охлюведи, които познавам).

Изглед от Кожуф планина, Македония

Откритията продължиха и през 2006 година, когато в алпийската зона на планината Ябланица бе установено ново находище на E. radikae, а малко по-късно моят голям приятел Славчо донесе и нов подвид на E. radikae от пещерата Гьоновица, който справедливо бе наречен на негово име: E. radikae hristovskii.

Изглед от планината Ябланица, Македония

И тъкмо се очакваше, че работата по рода е приключена, недалеч от славния Каймакчалан в Нидже планина, на карстовия връх Бело Гротло, бе открит пореден представител – планинската E. alpinella.

Изглед от връх Бело Гротло, Нидже планина, Македония

Удивителното  бе, че новият петрофилен вид наподобява повече горската E. subai, отколкото останалите два скални таксона (E. radikae radikae и E. radikae hristovskii). Очевидно в случея морфологичното сходство е резултат по-скоро на географската близост на находищата в Нидже и Кожуф, отколкото на екологичната специализация на видовете.

Род Euxinella днес: A- E. alpinella sp. n; B – E. r. radikae; C – E. subaii; D – E. r. hristovskii

Съставено по публикациите:

Dedov, I. and E. Neubert (2009) Contribution to the knowledge of the clausiliid fauna from Republic of Macedonia with description of new taxa (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae). Archiv für Molluskenkunde 138 (1): 89-101.
Dedov, I. (2012) Two new and rare mountain door-snails (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae) from high mountain areas in Macedonia. ZooKeys, 168: 45-53.