Нов вид от род Vitrea за България

Д. Георгиев и И. Дедов

През 2014 в Стара планина, около село Черни Вит, бе открит и описан атрактивният и най-едър (до момента) представител на род Vitrea от България – Vitrea ulrichi Georgiev and Dedov 2014.

Vitrea ulrichi Georgiev and Dedov, 2014

Vitrea ulrichi Georgiev and Dedov, 2014

Vitrea ulrichi Georgiev and Dedov, 2014

Vitrea ulrichi Georgiev and Dedov, 2014, структура на черупката

С тази нова находка българските видове от рода станаха единадесет. Видът е именуван в чест на големия човек и приятел на България и българската малакология – Ulrich Schneppat от Bündner Naturmuseum, Switzerland.

P1090005

Ulrich Schneppat

Advertisements

Нови видове сухоземни охлюви от Западните Балкани

В пещерите или дълбоко в скалните пукнатини и почвените проходи, в района на Западните Балкани, обитава рядък и тайнствен род охлюви – Gyralina. Поради скрития си начин на живот откриването на представители на този род е трудно, а за биологията им се знае твърде малко. През декември 2012 излезе от печат работа, в която са описани 4 нови вида (един от Македония, три от Гърция).

Gyralina nautilopsis Dedov & Subai 2012, Илинска планина, МакедонияСнимка: И. Дедов

Gyralina nautilopsis Dedov & Subai 2012, Илинска планина, Македония
Снимка: И. Дедов

Нов рядък подвид сухоземен охлюв от България

Ivaylo Dedov

След като през 1977 е описан видът Macedonica brabeneci от Западните Родопи, дълго време след това много изследователи поставят под съмнение съществуването му. Причината е проста – никой не успява да намери отново екземпляри, които да потвърдят описанието. Ако човек, обаче, е успял да види типовите екземпляри в музея във Франкфурт, би трябвало да няма съмнение – видът съществува реално, но очевидно е много, много рядък. За това още по-голяма беше изненадата когато бе открит различен подвид, но този път в Източните Родопи – Macedonica brabeneci prismatica. Таксонът бе описан през 2012 година.

A – Macedonica brabeneci brabeneci Nordsieck, 1977; B – Macedonica brabeneci prismatica Dedov, 2012

Съставено по публикациите:
Dedov, I. (2012) Description of new subspecies of the rare Bulgarian endemic Macedonica brabeneci Nordsieck (1977) (Gastropoda, Pulmonata: Clausiliidae). Acta Zoologica Bulgarica, 64 (3): 325-326.

Балканите са пълни с изненади за биолозите – историята на род Euxinella

Ivaylo Dedov

До съвсем скоро Euxinella бе монотипен род (с един единствен вид) сухоземен охлюв, известен само от едно находище в планината Бистра, Република Македония – E. radikae. През 2005 година, ровейки в буковите гори около курорта Михайлово (Кожуф планина), се натъкнахме на вид, външно наподобяващ Balea serbica. При внимателното му изследване, обаче, се установи, че това е нов представител на род EuxinellaE. subai (по името на един от най-безкористните и човечни охлюведи, които познавам).

Изглед от Кожуф планина, Македония

Откритията продължиха и през 2006 година, когато в алпийската зона на планината Ябланица бе установено ново находище на E. radikae, а малко по-късно моят голям приятел Славчо донесе и нов подвид на E. radikae от пещерата Гьоновица, който справедливо бе наречен на негово име: E. radikae hristovskii.

Изглед от планината Ябланица, Македония

И тъкмо се очакваше, че работата по рода е приключена, недалеч от славния Каймакчалан в Нидже планина, на карстовия връх Бело Гротло, бе открит пореден представител – планинската E. alpinella.

Изглед от връх Бело Гротло, Нидже планина, Македония

Удивителното  бе, че новият петрофилен вид наподобява повече горската E. subai, отколкото останалите два скални таксона (E. radikae radikae и E. radikae hristovskii). Очевидно в случея морфологичното сходство е резултат по-скоро на географската близост на находищата в Нидже и Кожуф, отколкото на екологичната специализация на видовете.

Род Euxinella днес: A- E. alpinella sp. n; B – E. r. radikae; C – E. subaii; D – E. r. hristovskii

Съставено по публикациите:

Dedov, I. and E. Neubert (2009) Contribution to the knowledge of the clausiliid fauna from Republic of Macedonia with description of new taxa (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae). Archiv für Molluskenkunde 138 (1): 89-101.
Dedov, I. (2012) Two new and rare mountain door-snails (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae) from high mountain areas in Macedonia. ZooKeys, 168: 45-53.