Хищникът (ново семейство сухоземни охлюви за България)

П. Митов и И. Дедов

Защо до момента това семейство сухоземни охлюви не е било открито, не е съвсем ясно. Възможно е просто видът Testacella (Testacella) haliotidea Draparnaud 1801 да е наскоро пренесен в страната чрез посадъчен материал, строителни материали или по друг начин. Другото възможно обяснение е биологията на видовете от семейството. Представителите на Testacellidae водят скрит подземен начин на живот, като ловуват дъждовни червеи, други голи охлюви и др. и рядко излизат на земната повърхност, което ги прави много трудни за намиране и наблюдение.

Testacella (Testacella) haliotidea Draparnaud 1801

Testacella haliotidea Draparnaud 1801, снимка: И. Дедов

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

T. haliotidea – черупка, снимка: Г. Василева

Със своите около 60 – 70 мм, откритият в курорта Св. Св. Константин и Елена вид, спокойно може да се нарече най-едрият хищен сухоземен охлюв, съобщаван до момента за България. Самите животни изглеждат странно. На пръв поглед T. haliotidea прилича на гол охлюви, на който в задния дял има прикрепена малка черупчица. При внимателен поглед, обаче, се виждат още разлики – различна форма на тялото и специфичната структура на кожата.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

T. haliotidea – локалитет, снимка: П. Митов

Advertisements

Нов вид от род Vitrea за България

Д. Георгиев и И. Дедов

През 2014 в Стара планина, около село Черни Вит, бе открит и описан атрактивният и най-едър (до момента) представител на род Vitrea от България – Vitrea ulrichi Georgiev and Dedov 2014.

Vitrea ulrichi Georgiev and Dedov, 2014

Vitrea ulrichi Georgiev and Dedov, 2014

Vitrea ulrichi Georgiev and Dedov, 2014

Vitrea ulrichi Georgiev and Dedov, 2014, структура на черупката

С тази нова находка българските видове от рода станаха единадесет. Видът е именуван в чест на големия човек и приятел на България и българската малакология – Ulrich Schneppat от Bündner Naturmuseum, Switzerland.

P1090005

Ulrich Schneppat

Най-редкият сухоземен охлюв в България!

U. Schneppat, F. Knechtle Glogger, D. Georgiev, I. Dedov

Разбира се, че това заглавие е спекулативно! Много от видовете охлюви в България са толкова локално разпространени и с толкова малочислени популации, че титлата „най-рядък“ с право може да се присъди на много от тях. И все пак зад някои видове стои история – дълго изследване, упорито търсене, неочаквани открития. Безспорно един от най-мистериозните видове от нашата малакофауна (1) е видът Soosia diodonta (A. Ferussac 1821).

Soosia diodonta - shell

Soosia diodonta, photo I. Dedov

Soosia diodonta - shell

Soosia diodonta, photo I. Dedov

За първи път този вид е съобщен за България при Боянския водопад на Витоша от Urbanski през 1964 година. Въпреки усилията на немалко изследователи, над 40 години след това видът не е намерен нито в първоначалното местообитание, нито някъде другаде в България, а съобщението на Urbanski се приема за най-южната точка в ареала на вида.

The area of Boyana waterfall

The area of Boyana waterfall

През 2007 Георгиев публикува неочаквано ново ваходище – Източна Стара Планина, в близост до Котел. Установени са два живи възрастни екземпляра и една празна черупка.

The new locality in Stara Planina Mountains, near Kotel

The new locality in Stara Planina Mountains, near Kotel

През 2013 година българо-швейцарска експедиция успя да открие още 4 екземпляра в същия район, като са направени редица фотографии. С увереността, че новините около този вид тепърва предстоят, Ви предлагаме да се насладите на снимките на това необичайно животно.

Soosia diodonta - alive

Soosia diodonta – alive

Soosia diodonta - alive

Soosia diodonta – alive

Soosia diodonta - alive

Soosia diodonta – alive

Soosia diodonta - alive

Soosia diodonta – alive

Soosia diodonta - alive

Soosia diodonta – alive

1 – малакофауна = фауна на мекотелите

Check-list of the Bulgarian freshwater snails (Mollusca, Gastropoda)

Dilian Georgiev

Classis Gastropoda Cuvier 1795

Ordo Neritopsina Cox & Knight 1960

Familia Neritidae Lamarck 1809

Theodoxus transversalis (C. Pfeiffer 1828)

Theodoxus transversalisphoto: G. Vasileva

Theodoxus transversalis (Bulgaria)
photo: G. Vasileva

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus 1758)

Theodoxus fluviatilisPhoto: G. Vasileva

Theodoxus danubialis (C. Pfeiffer 1828)

Theodoxus danubialis

Theodoxus pallasi Linholm 1924

Ordo Architaenioglossa Haller 1890

Familia Viviparidae J. E. Gray 1847 (1883)

Subfamilia Viviparinae J. E. Gray 1847 (1833)

Viviparus acerosus (Bourguignat 1862)

Viviparus acerosus (Bourguignat 1862) (Bulgaria) Photo: D. Georgiev

Viviparus acerosus (Bourguignat 1862) (Bulgaria)
Photo: D. Georgiev

Viviparus acerosus (Bourguignat 1862) Photo: D.Georgiev

Viviparus acerosus (Bourguignat 1862)
Photo: D.Georgiev

Viviparus contectus (Millet 1813)

Viviparus viviparus (Linnaeus 1758)

Ordo Neotaenioglossa Haller 1892

Familia Melanopsidae H. & A. Adams 1854

Subfamilia Melanopsinae H. & A. Adams 1854

Melanopsis parreyssi Philippi 1847

Genus Esperiana Bourguignat 1877

Esperiana (Esperiana) esperi (A. Férussac 1823)

Esperiana esperi (A. Férussac 1823) (Bulgaria) Photo: D.Georgiev

Esperiana esperi (A. Férussac 1823) (Bulgaria)
Photo: D.Georgiev

Esperiana (Microcolpia) daudebartii (Prevost 1821)

Esperiana daudebartii (Prevost 1821) (Bulgaria) Photo: D. Georgiev

Esperiana daudebartii (Prevost 1821) (Bulgaria)
Photo: D. Georgiev

Holandriana holandrii (C. Pfeiffer 1828)

Holandriana holandrii (C. Pfeiffer 1828) (Bulgaria) Photo: D. Georgiev

Holandriana holandrii (C. Pfeiffer 1828) (Bulgaria)
Photo: D. Georgiev

Familia Pyrgulidae Brusina 1881

Subfamilia Pyrgulinae Saurin 1959

Turricaspia (Laevicaspia) lincta (Milaschewitch 1908)

Turricaspia (Clessiniola) variabilis (Eichwald 1838)

Familia Bithyniidae Troschel 1857

Bithynia (Bithynia) tentaculata (Linnaeus 1758)

Bythinia (Bithynia) danubialis Glöer & Georgiev 2012

Bythinia (Codiella ) rumelica Wohlberedt 1911

Familia Hydrobiidae Troschel 1857

Subfamilia Tateinae Thiele 1925

Potamopyrgus antipodarum (J. E. Gray 1843)

Subfamilia Belgrandiinae De Stefani 1877

Belgrandiella hessei A. Wagner 1927

Belgrandiella angelovi Pintér 1968

Belgrandiella angelovi Pintér 1968 (Bulgaria) Photo: D. Georgiev

Belgrandiella angelovi Pintér 1968 (Bulgaria)
Photo: D. Georgiev

Belgrandiella pussila Angelov 1959

Belgrandiella bulgarica Angelov 1972

Belgrandiella bureschi Angelov 1976

Belgrandiella zagoraensis Glöer & Georgiev 2009

Belgrandiella dobrostanica Glöer & Georgiev 2009

Belgrandiella bachkovoensis Glöer & Georgiev 2009

Belgrandiella pandurskii Georgiev 2011

Belgrandiella stanimirae Georgiev 2011

Belgrandiella maarensis Georgiev 2013

Belgrandiella hubenovi Georgiev 2013

Pontobelgrandiella nitida (Angelov 1972)

Pontobelgrandiella tanevi Georgiev 2013

Bythiospeum bureschi (A. Wagner 1927)

Bythiospeum simovi Georgiev 2013

Bythiospeum kolevi Georgiev 2013

Bythiospeum stoyanovi Georgiev 2013

Bythiospeum devetakium Glöer & Georgiev 2013

Bythiospeum pandurskii Georgiev 2012

Bythiospeum dourdeni Georgiev 2012

Bythiospeum jazzi Georgiev & Glöer 2013

Bythiospeum bechevi Georgiev & Glöer 2013

Balkanospeum schniebsae (Georgiev 2011)

Devetakia krushunica Georgiev & Glöer 2011

Devetakia pandurskii Georgiev & Glöer 2011

Devetakia mandrica Georgiev 2012

Cavernisa zaschevi (Angelov 1959)

Iglica acicularis Angelov 1959

Hauffenia lucidula (Angelov 1967)

Insignia macrostoma Angelov 1972

Plagigeyeria procerula (Angelov 1965)

Radomaniola bulgarica Glöer & Georgiev 2009

Radomaniola rhodopensis Glöer & Georgiev 2009

Radomaniola strandzhica Glöer & Georgiev 2013

Grossuana codreanui (Grossu 1946)

Grossuana thracica Glöer & Georgiev 2009

Grossuana angeltsekovi Glöer & Georgiev 2009

Grossuana radostinae Georgiev 2012

Grossuana aytosensis Georgiev 2012

Grossuana slavyanica Glöer & Georgiev 2013

Grossuana derventica Glöer & Georgiev 2013

Gloeria bulgarica Georgiev, Dedov & Varadinova 2012

Strandzhia bythinellopenia Glöer & Georgiev 2013

Balkanica yankovi Georgiev 2011

Balkanica yankovi Georgiev 2011 (Bulgaria) Photo: D. Georgiev

Balkanica yankovi Georgiev 2011 (Bulgaria)
Photo: D. Georgiev

Subfamilia Amnicolinae Tryon 1862

Bythinella hansboetersi Glöer & Pešić 2006

Bythinella markovi Glöer & Georgiev 2009

Bythinella srednogorica Glöer & Georgiev 2009

Bythinella ravnogorica Glöer & Georgiev 2009

Bythinella walkeri Glöer & Georgiev 2009

Bythinella gloeeri Georgiev 2009

Bythinella stoychevae Georgiev 2011

Bythinella aneliae Georgiev & Stoycheva 2011

Bythinella valkanovi Glöer & Georgiev 2011

Bythinella smolyanica Glöer & Georgiev 2011

Bythinella elenae Glöer & Georgiev 2011

Bythinella dedovi Glöer & Georgiev 2011

Bythinella izvorica Glöer & Georgiev 2011

Bythinella margritae Glöer & Georgiev 2011

Bythinella kleptuzica Glöer & Georgiev 2011

Bythinella rhodopensis Glöer & Georgiev 2011

Bythinella dierckingi Glöer & Georgiev 2011

Bythinella slaveyae Glöer & Georgiev 2011

Bythinella angelovi Glöer & Georgiev 2011

Bythinella rilaensis Glöer & Georgiev 2013

Subfamilia Hydrobiinae Troschel 1857

Hydrobia acuta Draparnaud 1805

Subfamilia Lithoglyphinae Troschel 1857

Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer 1828)

Lithoglyphus pyramidatus v. Mollendorf 1873

Ordo Ectobranchia P. Fischer 1884

Familia Valvatidae J. E. Gray 1840

Valvata (Valvata) cristata O.F. Müller 1774

Valvata (Tropidina) macrostoma (Mörch 1864)

Valvata (Cincinna) piscinalis (O. F. Müller 1774)

Valvata (Cincinna) piscinalis (O. F. Müller 1774) (Bulgaria) Photo: D. Georgiev

Valvata (Cincinna) piscinalis (O. F. Müller 1774) (Bulgaria)
Photo: D. Georgiev

Borysthenia naticina (Menke 1845)

Ordo Pulmonata Cuvier In Blainville 1814

Subordo Basommatophora Keferstein 1864

Familia Acroloxidae Thiele 1931

Acroloxus lacustris (Linnaeus 1758)

Familia Lymnaeidae Rafinesque 1815

Subfamilia Lymnaeinae Rafinesque 1815

Galba truncatula (O. F. Müller 1774)

Galba truncatula (O. F. Müller 1774) (Bulgaria) Photo: D. Georgiev

Galba truncatula (O. F. Müller 1774) (Bulgaria)
Photo: D. Georgiev

Galba truncatula (O. F. Müller 1774) Photo: D. Georgiev

Galba truncatula (O. F. Müller 1774)
Photo: D. Georgiev

Stagnicola palustris (O. F. Müller 1774)

Stagnicola corvus (Gmelin 1791)

Stagnicola turricula (Held 1836)

Stagnicola montenegrinus Glöer & Pešić 2009

Stagnicola montenegrinus Glöer & Pešić 2009 (Bulgaria) Photo: D. Georgiev

Stagnicola montenegrinus Glöer & Pešić 2009 (Bulgaria)
Photo: D. Georgiev

Radix auricularia (Linnaeus 1758)

Radix auricularia (Linnaeus 1758) (Tundzha river, Shanovo) Photo: D. Georgiev

Radix auricularia (Linnaeus 1758) (Tundzha river, Shanovo)
Photo: D. Georgiev

Radix auricularia (Linnaeus 1758) Photo: D. Georgiev

Radix auricularia (Linnaeus 1758)
Photo: D. Georgiev

Radix labiata (Rossmässler 1835)

Radix balthica (Linnaeus 1758)

Radix lagotis (Schrank 1803)

Radix lagotis (Schrank 1803) (Dragoman) Photo: D. Georgiev

Radix lagotis (Schrank 1803) (Dragoman)
Photo: D. Georgiev

Myxas glutinosa (O. F. Müller 1774)

Lymnaea stagnalis (Linnaeus 1758)

Familia Physidae Fitzinger 1833

Subfamilia Physinae Fitzinger 1833

Physa fontinalis (Linnaeus 1758)

Physella (Costatella) acuta (Draparnaud 1805)

Physella_1_Bezden

Physella (Costatella) acuta (Draparnaud 1805) (vill. Bezden)
Photo: D. Georgiev

Subfamilia Aplexinae Starobogatov 1967

Aplexa hypnorum (Linnaeus 1758)

Familia Planorbidae Rafinesque 1815

Subfamilia Bulininae P. Fischer & Crosse 1880

Planorbarius corneus (Linnaeus 1758)

Subfamilia Planorbinae Rafinesque 1815

Planorbis planorbis (Linnaeus 1758)

Planorbis planorbis (Linnaeus 1758) (Bulgaria, Kovach) Photo: D. Georgiev

Planorbis planorbis (Linnaeus 1758) (Bulgaria, Kovach)
Photo: D. Georgiev

Planorbis carinatus O. F. Müller 1774

Anisus (Anisus) spirorbis (Linnaeus 1758)

Anisus (Anisus) leucostoma (Millet 1813)

Anisus (Anisus) septemgyratus (Rossmässler 1835)

Anisus (Disculifer) vortex (Linnaeus 1758)

Anisus (Disculifer) vorticulus (Troschel 1834)

Bathyomphalus contortus (Linnaeus 1758)

Gyraulus (Gyraulus) albus (O. F. Müller 1774)

Gyraulus albus (O. F. Müller 1774) (Bulgaria) Photo: D. Georgiev

Gyraulus albus (O. F. Müller 1774) (Bulgaria)
Photo: D. Georgiev

Gyraulus (Torquis) laevis (Alder 1838)

Gyraulus (Armiger) crista (Linnaeus 1758)

Gyraulus (Lamorbis) piscinarum Bourguignat 1852

Hippeutis complanatus (Linnaeus 1758)

Hippeutis complanatus (Linnaeus 1758) Photo: D. Georgiev

Hippeutis complanatus (Linnaeus 1758)
Photo: D. Georgiev

Segmentina nitida (O. F. Müller 1774)

Familia Ferrissiidae Walker 1917

 Ferrissia fragilis (Tryon 1863)

Familia Ancylidae Rafinesque 1815

Ancylus fluviatilis O. F. Müller 1774

Ancylus fluviatilis O. F. Müller 1774 (Koralovo) Photo: D. Georgiev

Ancylus fluviatilis O. F. Müller 1774 (Koralovo)
Photo: D. Georgiev

Ancylus recurvus Martens, 1873

Под дулото на обектива след 29 години!

Ulrich Schneppat, Fabia Knechtle, Ivaylo Dedov

През 1983 година Wiktor описва вида Tandonia piriniana по едва четири екземпляра (холотип и три паратипуса, два от които неполовозрели) от село Копривлен, Гоцеделчевско. Още три паратипа (възрастен и два неполовозрели) са съобщени от село Рожен над Мелник. Wiktor предполага, че видът води скрит начин на живот, като живее дълбоко под земята и използва проходите, направени от дъждовните червеи. На повърхността се среща рядко, само под добре вкопани камъни. След описанието на вида през 1983 (преди 29 години) нито един малаколог не е виждал или намирал Tandonia piriniana. За външния вид на този гол охлюв може да се съди само по описанието на Wiktor или по спиртните материали на откритите от автора видове, а, както знаем, и двата подхода не са достатъчно информативни. През 2012 година експедиция от български и швейцарски учени успя да открие и заснеме този изключително рядък и непознат вид в района на село Рожен, Мелнишко. Насладете се на първата и единствена позната до момента снимка на Tandonia piriniana.

Tandonia piriniana Wiktor 1983
Снимка: И. Дедов, с. Рожен, Мелнишко

Нов рядък подвид сухоземен охлюв от България

Ivaylo Dedov

След като през 1977 е описан видът Macedonica brabeneci от Западните Родопи, дълго време след това много изследователи поставят под съмнение съществуването му. Причината е проста – никой не успява да намери отново екземпляри, които да потвърдят описанието. Ако човек, обаче, е успял да види типовите екземпляри в музея във Франкфурт, би трябвало да няма съмнение – видът съществува реално, но очевидно е много, много рядък. За това още по-голяма беше изненадата когато бе открит различен подвид, но този път в Източните Родопи – Macedonica brabeneci prismatica. Таксонът бе описан през 2012 година.

A – Macedonica brabeneci brabeneci Nordsieck, 1977; B – Macedonica brabeneci prismatica Dedov, 2012

Съставено по публикациите:
Dedov, I. (2012) Description of new subspecies of the rare Bulgarian endemic Macedonica brabeneci Nordsieck (1977) (Gastropoda, Pulmonata: Clausiliidae). Acta Zoologica Bulgarica, 64 (3): 325-326.

Check-list of the Bulgarian terrestrial snails (Mollusca, Gastropoda)

Ivaylo Dedov

Class GASTROPODA

Subclass Orthogastropoda

Superorder Caenogastropoda

Order Architaenioglossa

Superfamily Cyclophoroidea

Family Aciculidae

Platyla orthostoma (Jackiewicz, 1979)

Platyla polita polita (Hartmann, 1840)

Platyla similis (Reinhardt, 1880)

Order Neotaeniglossa

Superfamily Littorinoidea

Family Pomatiidae

Pomatias rivulare (Eichwald, 1829)

Pomatias rivulare (Eichwald 1829)
Един от малкото представители на сухоземните Prosobranchia в България. Разделнополови и дишат с адаптивни хриле!
Снимка: И.Дедов, Велико Търново

Pomatias rivulare (Eichwald 1829) Снимка: И. Дедов, Карлуково

Pomatias rivulare (Eichwald 1829)
Снимка: И. Дедов, Карлуково

Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774)

Superorder Heterobranchia

Order Pulmonata

Suborder Acteophila

Superfamily Ellobioidea

Family Carychiidae

Carychium (Carychium) minimum (O.F.Müller, 1774)

Carychium (Saraphia) tridentatum (Risso, 1826)

Family Ellobiidae

Subfamily Pythiinae

Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801)

Myosotella myosotis-Ravda-large (photo D. Boevski

Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801), Ravda, Bulgaria (photo D. Boevski)

 

Suborder Stylommatophora

Superfamily Achatinoidea

Family Ferussaciidae

Subfamily Ferussaciinae

Cecilioides sp. Фото: И. Дедов

Cecilioides sp.
Фото: И. Дедов

Cecilioides (Cecilioides) acicula (O.F.Müller, 1774)

Cecilioides (Cecilioides) tumulorum (Bourguignat, 1856)

Family Subulinidae

Subfamily Rumininae

Rumina decollata (Linnaeus, 1758)

Superfamily Testacelloidea

Family Testacellidae

Testacella (Testacella) haliotidea Draparnaud 1801

Testacella (Testacella) haliotidea Draparnaud 1801

Testacella (Testacella) haliotidea Draparnaud 1801

Superfamily Clausilioidea

Family Clausiliidae

Subfamily Alopiinae

Tribe Cochlodinini

Cochlodina (Cochlodina) laminata laminata (Montagu, 1803)

Cochlodina (Cochlodina) laminata partita (Westerlund, 1892)

Macedonica brabeneci brabeneci Nordsieck, 1977
Снимка: E.Neubert, Западни Родопи

 

Macedonica brabeneci prismatica Dedov, 2012

Macedonica brabeneci prismatica Dedov, 2012
Снимка: E.Neubert, Източни Родопи

Macedonica brabeneci prismatica Dedov 2012
Снимка: И.Дедов, Източни Родопи

Macedonica frauenfeldi regia Nordsieck, 1984

Macedonica frauenfeldi riedeli Urbanski, 1977

Macedonica frauenfeldi sigma (Westerlund, 1884)

Macedonica frauenfeldi tau Nordsieck, 1977

Macedonica hartmuti Irikov, 2003

Macedonica marginata frivaldskiana (Rossmässler, 1839)

Macedonica marginata marginata (Rossmässler, 1835)

Macedonica marginata marginata (Rossmässler 1835)
снимка: И.Дедов, с. Тешел, Западни Родопи

Macedonica marthae Sajo, 1968

Macedonica marthae Sajo 1968
Снимка: И.Дедов, Пирин

Macedonica pinteri Sajo 1968

Macedonica pinteri Sajo 1968 Снимка: И. Дедов, Вратцата

Macedonica pinteri Sajo 1968
Снимка: И. Дедов, Вратцата

Macedonica pirinensis Jaeckel, 1954

Macedonica teodorae Irikov, 2006

Macedonica zilchi Urbanski, 1971

Macedonica zilchi Urbanski 1971
Застрашен вид, включен в новото издание на „Червената книга на България“
Снимка: И.Дедов, с. Триград, Западни Родопи

Tribe Montenegrinini

Carinigera (Carinigera) buresi damjanovi Likharev, 1972

Carinigera (Carinigera) schuetti schuetti Brandt, 1962

Subfamily Baleinae

Alinda atanasovi atanasovi (Urbanski, 1964)

Alinda atanasovi kremenensis Dedov, 2009

Alinda atanasovi potochensis (Dedov&Neubert, 2006)

Alinda biplicata alibotushensis Dedov, 2009

Alinda biplicata euptychia Ehrmann, 1960

Alinda biplicata karlukovoensis Dedov, 2009

Alinda biplicata michaudiana L.Pfeiffer, 1848

Alinda biplicata irikovi Norsieck, 2008

Alinda biplicata orientalis Nordsieck, 2008

Alinda vratzatica (Likharev, 1972)

Alinda wagneri petrohanica (Urbanski, 1969)

Alinda wagneri wagneri (A. J. Wagner, 1911)

Alinda wagneri wagneri (A. J. Wagner 1911)
Снимка: И.Дедов, Тетевен, Стара Планина

Balea kaeufeli kaeufeli (Brandt, 1962)

Balea kaeufeli eninskoensis Irikov, 2006

Balea perversa (Linnaeus, 1758)

Balea serbica (Möllendorf, 1873)

Bulgarica (Bulgarica) bulgariensis bulgariensis (L.Pfeiffer, 1848)

Bulgarica (Bulgarica) bulgariensis itricata (Mousson, 1859)

Bulgarica (Bulgarica) bulgariensis osmanica (Westerlund, 1884)

Bulgarica (Bulgarica) fraudigera (Rossmässler, 1839)

Bulgarica (Bulgarica) fritillaria (Frivaldszky, 1835)

Bulgarica (Bulgarica) hiltrudae Nordsieck, 1974

Bulgarica (Bulgarica) pseudofraudigera Nordsieck, 1973

Bulgarica pseudofraudigera Nordsieck 1973

Bulgarica pseudofraudigera Nordsieck 1973

Bulgarica (Bulgarica) urbanskii urbanskii Nordsieck, 1973

Bulgarica (Bulgarica) urbanskii paganella Nordsieck, 1974

Bulgarica (Bulgarica) varnensis varnensis (L.Pfeiffer, 1848)

Bulgarica (Bulgarica) varnensis trimontsiana Irikov, 2006

Bulgarica (Bulgarica) varnensis gabrovnicana Irikov, 2006

Bulgarica (Denticularia) denticulata (Olivier, 1801)

Bulgarica denticulata (Olivier 1801)
Снимка: И.Дедов, Източни Родопи

Bulgarica (Strigilecula) vetusta striolata (Bielz, 1861)

Bulgarica (Strigilecula) vetusta vetusta (Rossmässler, 1836)

Laciniaria bajula bajula (A.Schmidt, 1968)

Laciniaria bajula ditrichi Nordsieck, 1977

Laciniaria bajula lunella (Nordsieck, 1973)

Laciniaria bajula mursalicae Urbanski, 1969

Laciniaria macilenta (Rossmässler, 1842)

Laciniaria plicata kueprijae Nordsieck, 1973

Laciniaria plicata plicata (Draparnaud, 1801)

Laciniaria plicata plicata (Draparnaud, 1801) photo: I. Dedov, Rila

Laciniaria plicata plicata (Draparnaud, 1801)
photo: I. Dedov, Rila

Laciniaria plicata rhodopensis Nordsieck, 2008

Laciniaria plicata valkanovi Urbanski, 1964

Mentissela rebeli (Sturany, 1897)

Vestia (Brabenecia) ranojevici (Pavlocic, 1912)

Vestia (Vestiella) roschitzi neubertiana Dedov, 2010

Vestia roschitzi neubertiana Dedov 2010
Снимка: И. Дедов, Осогово

Vestia (Vestiella) roschitzi nordsieckiana (Urbanski, 1979)

Vestia (Vestiella) roschitzi nordsieckiana (Urbanski 1979)
Снимка: И.Дедов, Искърско Дефиле

Vestia (Vestiella) roschitzi trigonostoma (Pavlocic, 1912)

Vestia roschitzi trigonostoma (Pavlocic 1912)
Снимка: И. Дедов, Руй планина

Subfamily Clausiliinae

Tribe Clausiliini

Clausilia (Clausilia) pumila C.Pfeiffer, 1828

Micridyla pinteri (Nordsieck, 1973)

Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836)

Subfamily Mentissoideinae

Tribe Filosini

Idyla castalia boschi Nordsieck, 1973

Idyla castalia boschi Nordsieck 1973
Ендемичен за района на Пирин.
Снимка: И. Дедов, Пирин

Tribe Mentissoideini

Euxina circumdata (L.Pfeiffer, 1848)

Euxina persica paulhessei (Lindholm, 1925)

Euxina pontica borisi (P.Hesse, 1912)

Galeata schwerzenbachi (L.Pfeiffer 1848)

Subfamily Serrulininae

Dobatia goettingi (Brandt, 1961)

Serrulina serrulata (L.Pfeiffer, 1847)

Superfamily Cochlicopoidea

Family Cochlicopidae

Cochlicopa lubrica (O.F.Müller, 1774)

Cochlicopa lubrica (O.F.Müller, 1774)

Cochlicopa lubrica (O.F.Müller, 1774) Снимка: И. Дедов

Cochlicopa lubricella (Porro, 1834)

Cochlicopa nitens (Gallenstein, 1848)

Superfamily Enidoidea

Family Enidae

Subfamily Eninae

Tribe Chondrulini

Chondrula macedonica macedonica A.J.Wagner, 1914

Chondrula microtragus (Rossmässler, 1839)

Chondrula tricuspidata (Küster, 1843)

Chondrula tridens albolimbata (L.Pfeiffer 1859)

Chondrula tridens tridens (O.F. Müller, 1774)

Chondrus tournefortianus (A. Ferussac, 1821)

Chondrus zebra tantalus (L.Pfeiffer, 1868)

Eubrephulus bicallosa (L.Pfeiffer, 1847)

Mastus carneolus (Mousson, 1863)

Mastus rossmaessleri (L.Pfeiffer, 1846)

Mastus pupa (Linnaeus, 1758)

Zebrina detrita detrita (O.F.Müller, 1774)

Zebrina detrita detrita (Müller 1774)
Калцифилен и ксерофилен вид.
снимка: И.Дедов, с. Триград, Западни Родопи

Zebrina detrita inflata Kobelt, 1877

Zebrina kindermanni kindermanni (L.Pfeiffer, 1853)

Zebrina varnensis (L.Pfeiffer, 1847)

Zebrina varnensis (L.Pfeiffer, 1847)

Zebrina varnensis (L.Pfeiffer, 1847)

Tribe Enini

Ena montana (Draparnaud, 1801)

Ena montana (Draparnaud, 1801) Photo: I. Dedov, Vitosha

Ena montana (Draparnaud, 1801)
Photo: I. Dedov, Vitosha

Pseudochondrula seductilis (Rossmässler, 1837)

Tribe Multidentulini

Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774)

Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774) Photo: I. Dedov, Rila

Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774)
Photo: I. Dedov, Rila

Multidentula ovularis (Olivier, 1801)

Multidentula squalina (L. Pfeiffer, 1848)

Superfamily Gastrodontoidea

Family Euconulidae

Euconulus fulvus (O.F. Müller, 1774)

Euconulus fulvus (O.F. Müller, 1774) Photo: I. Dedov, Rila Mts.

Euconulus fulvus (O.F. Müller, 1774)
Photo: I. Dedov, Rila

Family Gastrodontidae

Zonitoides nitidus (O.F. Müller, 1774)

Zonitoides nitidus

Zonitoides nitidus (O.F. Müller, 1774)
Photo: I. Dedov, Kotel

Family Oxychilidae

Subfamily Daudebardiinae

Carpathica (Illyrica) bielawskii Riedel, 1963

Carpathica (Illyrica) stussineri (A.J.Wagner, 1895)

Carpatica stussineri (Wagner 1895)
Един от „свирепи“ хищници в българската сухоземна малакофауна. Притежават огромна мускулеста глътка (близо 2/3 от тялото) и редуцирана черупка.
Снимка: И.Дедов, Люлин

Carpathica stussineri (A.J.Wagner 1895)
Снимка: И. Дедов, Витоша

Daudebardia (Daudebardia) brevipes (Draparnaud, 1805)

Daudebardia (Daudebardia) rufa (Draparnaud, 1805)

Daudebardia rufa (Draparnaud 1805)
Снимка: И. Дедов, Витоша

Daudebardia (Libania) wiktori Riedel, 1967

Subfamily Godwiniinae

Aegopinella epipedostoma iuncta Hudec 1964

Aegopinella minor (Stabile, 1864)

Aegopinella nitens (Michaud, 1831)

Aegopinella pura (Alder, 1830)

Nesovitrea (Perpolita) hammonis (Ström, 1765)

Subfamily Oxychilinae

Mediterranea depressa (Sterki, 1880)

Mediterranea hydatina hydatina (Rossmässler, 1838)

Mediterranea inopinata (Ulicny, 1887)

Morlina glabra striaria (Westerlund, 1881)

Morlina urbanskii (Riedel, 1963)

Oxychilus (Longiphallus) deilus (Bourguignat, 1857)

Oxychilus (Ortizius) translucidus (Mortillet, 1853)

Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (H.Beck, 1837)

Schistophallus (Hiramia) camelinus (Bourguignat, 1852)

Schistophallus (Schistophallus) investigatus (Riedel, 1993)

Schistophallus investigatus (Riedel, 1993) Photo: I. Dedov, Kotel

Schistophallus investigatus (Riedel, 1993)
Photo: I. Dedov, Kotel

Family Pristilomatidae

Spinophallus uminskii (Riedel, 1960)

Vitrea bulgarica Damjanov & L. Pinter, 1969

Vitrea contracta (Westerlund, 1871)

Vitrea diaphana diaphana (S. Studer, 1820)

Vitrea diaphana diaphana (S. Studer 1820), Bulgaria, vill. Gintsy Photo: I. Dedov

Vitrea diaphana diaphana (S. Studer 1820), Bulgaria, vill. Gintsy
Photo: I. Dedov

Vitrea neglecta Damjanov & L. Pinter, 1969

Vitrea pygmaea (O.Boettger, 1880)

Vitrea riedeli Damjanov & L.Pinter, 1969

Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871)

Vitrea transsylvanica (Clessin, 1877)

Vitrea ulrichi Georgiev and Dedov 2014

Vitrea sp.new, BG_getIT_spm2-14

Vitrea ulrichi Georgiev and Dedov 2014

Vitrea vereae Irikov, Georgiev & Riedel, 2004

Superfamily Helicoidea

Family Arionidae

Arion (Arion) lusitanicus J.Mabille, 1868

Arion lusitanicus Mabille 1868
Инвазивен вид от Иберийския полуостров
Снимка: И. Дедов, Троян

Arion (Carinarion) fasciatus (Nilsson, 1823)

Arion (Carinarion) silvaticus Lohmander, 1937

Arion silvaticus Lohmander 1937
Снимка: И. Дедов, Дряново

Arion (Kobeltia) hortensis A. Ferussac 1819

Ar. hortensis, Sofia_P1030361

Arion (Kobeltia) hortensis A. Ferussac 1819 Снимка: И. Дедов, София

Arion (Mesarion) subfuscus (Draparnaud, 1805)

Arion subfuscus (Draparnaud 1805)
Снимка: И. Дедов, Люлин

Family Bradybaenidae

Fruticicola fruticum (O.F.Müller, 1774)

Fruticicola fruticum (O.F.Müller 1774)
Снимка: И. Дедов, Трън

Fruticicola fruticum (O.F.Müller, 1774)Photo: I.Dedov, Rila Mts., Eleshnitsa

Fruticicola fruticum (O.F.Müller, 1774)
Photo: I. Dedov, Rila Mts., Eleshnitsa

Family Cochlicellidae

Cochlicella (Cochlicella) acuta (O.F.Müller, 1774)

Family Helicidae

Subfamily Ariantinae

Arianta arbustorum arbustorum (Linnaeus, 1758)

Cattania ardica Dedov & Subai, 2006

Cattania ardica Dedov & Subai 2006
Снимка: И. Дедов, Източни Родопи

Cattania balcanica (Kobelt, 1876)

Cattania balcanica (Kobelt 1876)
Снимка: И. Дедов, Стара Планина

Cattania haberhaueri (Sturany, 1897)

Cattania haberhaueri (Sturany 1897)
Снимка: И. Дедов, Пирин

Cattania haberhaueri (Sturany, 1897) Photo: I.Dedov, Rila Mts., Eleshnitsa

Cattania haberhaueri (Sturany, 1897)
Photo: I.Dedov, Rila Mts., Eleshnitsa

Cattania kattingeri (Knipper, 1939)

Cattania kattingeri (Knipper 1939)
Снимка: И. Дедов, ЮИ България

 

Cattania reinschi (Kniper, 1939)

X

Cattania reinschi (Kniper, 1939), Slavyanka Photo: I. Dedov

Cattania rumelica (Rossmässler, 1838)

Cattania rumelica (Rossmässler 1835)
Снимка: И. Дедов, Западни Родопи

Cattania trizona (Rossmässler, 1835)

Cattania trizona (Rossmässler 1835)

Cattania trizona (Rossmässler 1835) Снимка: И. Дедов, цветова морфа

Chilostoma (Ariantopsis) pelia (P.Hesse, 1912)

XXX-A. pelia

Chilostoma (Ariantopsis) pelia (P.Hesse, 1912) Photo: I. Dedov, Vitosha

Wladislawia polinskii (A.J.Wagner, 1927)

Wladislawia polinskii (Wagner 1927)
Ендемичен вид и род за мраморите в Северен Пирин
Снимки: И. Дедов, Пирин

Wladislawia sztolcmani (A.J.Wagner, 1927)

Wladislawia sztolcmani (A.J.Wagner 1927)
Снимка: И. Дедов, Пирин

Subfamily Helicinae

Tribe Helicini

Cepaea (Austrotachea) vindobonensis (C.Pfeiffer, 1828)

Cepaea vindobonensis (Ferussac 1821)
Снимка: И. Дедов, Стара Планина, Троян

P1010317

Cepaea (Austrotachea) vindobonensis (C.Pfeiffer, 1828)
Photo: I. Dedov, St.Planina, Kotel

Cornu aspersum (O.F.Müller, 1774)

Eobania vermiculata (O.F.Müller, 1774)

Eobania vermiculata (O.F.Müller, 1774) Photo: I. Dedov, Plovdiv

Eobania vermiculata (O.F.Müller, 1774)
Photo: I. Dedov, Plovdiv

Helix (Helix) albescens Rossmässler, 1836

Helix (Helix) figulina Rossmässler, 1839

Helix figulina Rossmässler 1839
Снимка: И. Дедов, Източни Родопи

Helix (Helix) lucorum Linnaeus, 1758

Helix lucorum Linnaeus 1758
Снимка: И. Дедов, Велико Търново

Helix lucorum Linnaeus, 1758 Photo: I. Dedov, Rila Mts.

Helix lucorum Linnaeus, 1758
Photo: I. Dedov, Rila Mts.

Helix (Helix) philibinensis Rossmässler, 1839

Helix philibinensis Rossmässler 1839
Снимка: И. Дедов, Алиботуш

Helix (Helix) pomacella Mousson, 1854

Helix (Helix) pomatia Linnaeus, 1758

Helix (Helix) pomatia Linnaeus, 1758 Photo: I. Dedov, Stara Planina Mts.

Helix (Helix) pomatia Linnaeus, 1758
Photo: I. Dedov, Stara Planina Mts.

Family Helicodontidae

Subfamily Helicodontinae

Soosia diodonta (A. Ferussac, 1821)

Soosia diodonta (A. Ferussac, 1821), Stara Planina Mts. photo: I.Dedov

Soosia diodonta (A. Ferussac, 1821)
photo: I. Dedov, Stara Planina Mts.

Subfamily Lindholmiolinae

Lindholmiola girva (Frivaldsky, 1835)

Lindholmiola girva (Frivaldsky 1835)
Снимка: И. Дедов, Източни Родопи

Lindholmiola pirinensis Jaeckel, 1954

Lindholmiola pirinensis Jaeckel 1954
Снимка: И. Дедов, Пирин

Family Hygromiidae

Subfamily Hygromiinae

Tribe Helicellini

Candidula rhabdotoides (A.J.Wagner, 1928)

Tribe Hygromiini

Cernuella (Cernuella) cisalpina (Rossmässler, 1837)

Cernuella (Cernuella) virgata (Da Costa, 1778)

Hygromia cinctella (Draparnaud, 1801)

Hygromia cinctella (Draparnaud 1801), Sofia, Bulgaria

Hygromia cinctella (Draparnaud 1801), Sofia, Bulgaria

Tribe Leptaxini

Monachoides incarnatus (O.F.Müller, 1774)

Monachoides incarnatus (O.F.Müller, 1774) Photo: I. Dedov, St, Planina Mts.

Monachoides incarnatus (O.F.Müller, 1774)
Photo: I. Dedov, St. Planina Mts.

Pseudotrichia rubiginosa (Rossmässler, 1838)

Pseudotrichia_P1050431

Tribe Trichiini

Helicopsis dejecta (Jan, 1832)

Helicopsis instabilis (Rossmässler, 1838)

Helicopsis striata striata (O.F.Müller, 1774)

Trichia (Trichia) erjaveci (Brusina, 1870)

Trichia (Trichia) hispida (Linnaeus, 1758)

Xeropicta derbentina (Krynicki, 1836)

Xeropicta krynickii (Krynicki, 1833)

Xeropicta krynickii (Krynicki, 1833) Photo: I. Dedov (Plovdiv)

Xeropicta krynickii (Krynicki, 1833)
Photo: I. Dedov, Plovdiv

Tribe ??

Xerolenta depulsa (L.Pinter, 1969)

Xerolenta macedonica P. Hesse, 1928

Xerolenta obvia obvia (Menke, 1828)

Xerolenta obvia obvia (Menke 1828)
Снимка: И. Дедов, Източни Родопи

Xerolenta obvia pappi (Schütt, 1962)

Xerolenta razlogi (L.Pinter, 1969)

Xerolenta spiruloides (A.J.Wagner, 1916)

Subfamily Monachinae

Tribe Euomphaliini

Euomphalia strigella mehadiae (Bourguignat, 1881)

Euomphalla strigella strigella (Draparnaud, 1801)

Tribe Monachini

Monacha (Monacha) carascaloides (Bourguignat, 1855)

Monacha carascaloides (Bourguignat 1855) Снимка: И. Дедов

Monacha carascaloides (Bourguignat 1855)
Снимка: И. Дедов

Monacha (Monacha) claustralis (Menke, 1828)

Monacha (Monacha) ocellata (Roth, 1839)

Monacha (Monacha) oshanovae Pinter, I. & L.Pinter, 1970

Monacha (Monacha) ovularis (Bourguignat, 1855)

Monacha (Monacha) solidior (Mousson, 1863)

Monacha (Monacha) venusta Pinter, 1968

Superfamily Limacoidea

Family Agriolimacidae

Subfamily Agriolimacinae

Deroceras (Deroceras) agreste (Linnaeus, 1758)

Deroceras (Deroceras) bulgaricum Grossu, 1969

Deroceras (Deroceras) laeve (O.F.Müller, 1774)

Deroceras (Deroceras) laeve (O.F.Müller, 1774) Photo: I. Dedov, St. Planina

Deroceras (Deroceras) laeve (O.F.Müller, 1774)
Photo: I. Dedov, St. Planina

Deroceras (Deroceras) pageti Grossu, 1972

Deroceras (Deroceras) panormitanum (Lessona & Pollonera, 1882)

Deroceras panormitanum (Lessona & Pollonera, 1882) - copulation Photo: I. Dedov, vill. Rozhen

Deroceras panormitanum (Lessona & Pollonera, 1882) – copulation
Photo: I. Dedov, vill. Rozhen

Deroceras (Deroceras) reticulatum (O.F.Müller, 1774)

Deroceras (Deroceras) sturanyi (Simroth, 1894)

Deroceras (Deroceras) sturanyi (Simroth, 1894) Photo: I. Dedov, St.Planina Mts.

Deroceras cf. sturanyi (Simroth, 1894)
Photo: I. Dedov, St.Planina Mts.

Deroceras (Deroceras) thersites (Simroth, 1886)

Deroceras (Deroceras) turicum (Simroth, 1901)

Deroceras turcicum (Simroth 1901)
Снимка: И. Дедов, Люлин планина

Deroceras turicum (Simroth, 1901) Photo: I. Dedov. vill. Neikovo

Deroceras turicum (Simroth, 1901)
Photo: I. Dedov. vill. Neikovo

Deroceras (Liolytopelte) bureschi (H.Wagner, 1934)

Krynickillus (Krynickillus) urbanskii (Wiktor, 1971)

Family Limacidae

Lehmannia brunneri (H.Wagner, 1931)

Lehmannia horezia Grossu & Lupu, 1962

Lehmannia nyctelia (Bourguignat, 1861)

Limacus flavus (Linnaeus, 1758)

Limacus flavus (Linnaeus 1758)
Снимка: И. Дедов, София

Limacus flavus (Linnaeus, 1758) Photo: I. Dedov, Melnik

Limacus flavus (Linnaeus, 1758)
Photo: I. Dedov, Melnik

Limacus maculatus (Kaleniczenko, 1851)

Limax cineroniger Wolf, 1803

Limax cineroniger Wolf 1803
Снимка: И. Дедов, Троян

Limax conemenosi O. Boettger, 1882

Limax conemenosi O. Boettger 1882 Снимка: И. Дедов

Limax conemenosi O. Boettger 1882
Снимка: И. Дедов, Белоградчик

Limax graecus Simroth, 1889

Limax graecus Simroth 1889 Снимка: И. Дедов

Limax graecus Simroth 1889
Снимка: И. Дедов, Карлуково

Limax maximus Linnaeus, 1758

Limax maximus Linnaeus 1758
Снимка: И.Дедов, с. Калиманци, Пирин

Limax punctulatus Sordelli, 1870

Limax punctulatus Sordelli 1870
Копулация
Снимка: И. Дедов, с. Стойките, Западни Родопи

Limax subalpinus Lessona, 1880

Limax cf. subalpinus Lessona 1880
Снимка: И. Дедов, Витоша

Malacolimax tenellus (O.F.Müller, 1774)

Malacolimax tenellus (O.F.Müller 1774) Снимка: И. Дедов

Malacolimax tenellus (O.F.Müller 1774)
Снимка: И. Дедов

Family Vitrinidae

Subfamily Plutoniinae

Oligolimax annularis (S.Studer, 1820)

Oligolimax annularis (S.Studer, 1820) Photo: I. Dedov, Alibotush Mts. (=Slavyanka Mts.)

Oligolimax annularis (S.Studer 1820)
Photo: I. Dedov, Alibotush Mts. (=Slavyanka Mts.)

Subfamily Vitrininae

Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805)

Eucobresia diaphjana

Eucobresia diaphana (Draparnaud 1805)
Снимка: Ulrich Schneppat, Пирин

Semilimacella bonellii reitteri (O.Boettger, 1880)

Vitrina pellucida (O.F. Müller, 1774)

Vitrina pellucida (O.F. Müller, 1774) Photo: I. Dedov, Alibotush Mts. (=Slavyanka Mts.)

Vitrina pellucida (O.F. Müller, 1774)
Photo: I. Dedov, Alibotush Mts. (=Slavyanka Mts.)

Superfamily Parmacelloidea

Family Milacidae

Milax parvulus Wiktor, 1968

Milax verrucosus Wiktor, 1969

XXX-Milax

Enter Milax verrucosus Wiktor, 1969 Photo: I. Dedov, Balkan Mountains

Tandonia budapestensis (Hazay, 1880)

Tandonia budapestensis (Hazay 1880)
Снимка: И. Дедов, София

Tandonia budapestensis

Tandonia budapestensis (Hazay, 1880)
Photo: I. Dedov, Kotel

Tandonia cristata (Kaleniczenko, 1851)

Tandonia cristata (Kaleniczenko, 1851) Photo: I. Dedov, Kotel

Tandonia cristata (Kaleniczenko, 1851)
Photo: I. Dedov, Kotel

Tandonia kusceri (H.Wagner, 1931)

Tandonia kusceri (H.Wagner, 1931) Photo: I. Dedov (Alibotush Mts. = Slavyanka Mts.)

Tandonia kusceri (H.Wagner, 1931)
Photo: I. Dedov, Alibotush Mts. (= Slavyanka Mts.)

Tandonia pinteri (Wiktor, 1975)

Tandonia piriniana Wiktor, 1983

Tandonia piriniana Wiktor, 1983
Снимка: И. Дедов, Рожен

Tandonia piriniana Wiktor, 1983 Photo: I. Dedov, vill. Rozhen

Tandonia piriniana in channel of worms
Photo: I. Dedov, vill. Rozhen

Tandonia serbica (H.Wagner, 1931)

Tandonia serbica (H.Wagner, 1931) Photo: I. Dedov (Alibotush Mts. = Slavyanka Mts.)

Tandonia serbica (H.Wagner, 1931)
Photo: I. Dedov, Alibotush Mts. (= Slavyanka Mts.)

Tandonia totevi (Wiktor, 1975)

Tandonia totevi (Wiktor, 1975), Bulgaria Photo: I. Dedov

Tandonia totevi (Wiktor, 1975), Bulgaria
Photo: I. Dedov

Superfamily Punctoidea

Family Patulidae

Discus (Discus) ruderatus (W.Hartmann, 1821)

Discus (Gonyodiscus) perspectivus (Megerle von Mühlfeld, 1816)

Family Punctidae

Punctum (Punctum) pygmaeum (Draparnaud, 1801)

Superfamily Pupilloidea

Family Argnidae

Agardhiella armata (Clessin, 1887)

Agardhiella caesa (Westerlund 1878)

Agardhiella langaleta Subai, 2011

Agardhiella macrodonta (P.Hesse, 1916)

Agardhiella parreyssi (L.Pfeiffer, 1848)

Agardhiella parreyssi (L.Pfeiffer 1848)
Снимка: И. Дедов, форма без зъби, Карлуково

Agardhiella pirotana Subai, 2011

Family Chondrinidae

Chondrina arcadica bulgarica H. Nordsieck, 1970

Chondrina avenacea (Bruguiere, 1792)

Granaria illyrica (Rossmässler, 1835)

Family Lauriidae

Lauria (Lauria) cylindracea (Da Costa, 1778)

Lauria, Malko Turnovo_P1050877

Euxinolauria schweigeri (Goetting, 1963)

Family Orculidae

Subfamily Orculinae

Orcula zilchi Urbanski, 1960

Orculella ignorata Hausdorf, 1996

Pagodulina subdola brabeneci Hudec, 1971

Sphyradium doliolum (Bruguiere, 1792)

Family Pupillidae

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)

Pupilla cf. muscorum (Linnaeus, 1758) Снимка: И. Дедов, Борован

Pupilla cf. muscorum (Linnaeus, 1758)
Снимка: И. Дедов, Борован

Pupilla sterrii (Voith, 1840)

Pupilla triplicata (Studer, 1820)

Family Pyramidulidae

Pyramidula cephalonica (Westerlund, 1898)

Pyramidula pusilla (Vallot, 1801)

Pyramidula pusilla (Vallot 1801)
Снимка: И. Дедов, България

Family Strobilopsidae

Subfamily Spelaeodiscinae

Aspasita bulgarica Subai & Dedov, 2008

Aspasita triarius triarius (Rossmässler, 1839)

Family Valloniidae

Subfamily Acanthinulinae

Acanthinula aculeata (O.F.Müller, 1774)

Subfamily Valloniinae

Vallonia costata (O.F. Müller, 1774)

Vallonia enniensis (Gredler, 1856)

Vallonia excentrica Sterki, 1893

Vallonia pulchella (O.F.Müller, 1774)

Vallonia pulchella (O.F.Müller, 1774) Снимка: И. Дедов, Борован

Vallonia pulchella (O.F.Müller, 1774)
Снимка: И. Дедов, Борован

Family Vertiginidae

Subfamily Truncatellininae

Columella edentula (Draparnaud, 1805)

Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833)

Truncatellina claustralis (Gredler, 1856)

Truncatellina costulata (Nilsson, 1823)

Truncatellina cylindrica (A.Ferussac, 1807)

Subfamily Vertigininae

Vertigo (Vertigo) alpestris Alder, 1838

Vertigo (Vertigo) antivertigo (Draparnaud, 1801)

Vertigo (Vertigo) moulinsiana (Dupuy, 1849)

Vertigo moulinsiana (Dupuy 1849)

Vertigo moulinsiana (Dupuy 1849)

Vertigo (Vertigo) pusilla O.F.Müller, 1774

Vertigo (Vertigo) pygmaea (Draparnaud, 1801)

Vertigo (Vertigo) substriata (Jeffreys, 1833)

Vertigo (Vertilla) angustior Jeffreys, 1830

Vertigo angustior Jeffreys 1830

Vertigo angustior Jeffreys 1830

Superfamily Succineoidea

Family Succineidae

Subfamily Succineinae

Oxyloma (Oxyloma) elegans elegans (Risso, 1826)

Succinea putris (Linnaeus, 1758)

Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)

Superfamily Testacelloidea

Family Oleacinidae

Poiretia algira (Bruguiere, 1972)

Superfamily Zonitoidea

Family Zonitidae

Balcanodiscus (Balcanodiscus) frivaldskyanus (Rossmässler, 1842)

For citation: „Dedov I. K. (1998) Annotated check-list of the Bulgarian terrestrial snails (Mollusca, Gastropoda). – Linzer biologische Beiträge 30(2): 745-765.“ – online version https://bgmollusca.wordpress.com/2012/09/05/check-list-of-the-bulgarian-terrestrial-snails-mollusca-gastropoda/