Hygromia cinctella (Draparnaud 1801) (Mollusca: Gastropoda: Hygromiidae) – нов вид и род за българската малакофауна

Dedov, I., Schneppat, U. E. & F. K. Glogger

Дали все още нашата охлювна фауна е слабо проучена или обменът на видове между различни части на континента е твърде интензивен? В случая по-сокро второто! През 2014 година още един сухоземен охлюв бе добавен към видовия списък на България. Hygromia cinctella (Draparnaud 1801) е представител на семейство Hygromiidae с доказан инвазивет потенциал. Неслучайно екземпляри от вида бяха открити в околностите на град София.

Hygromia cinctella (Draparnaud 1801), Sofia, Bulgaria

Hygromia cinctella (Draparnaud 1801), Sofia, Bulgaria

Използвана литература: Dedov, I., Schneppat, U. E. & F. K. Glogger (2015, in press) The girdled snail Hygromia cinctella (Draparnaud 1801) (Mollusca: Gastropoda: Hygromiidae) – a new genus and species recorded for the Bulgarian fauna. Acta Zoologica Bulgarica. 67 (3): XX – XX.


Advertisements