Нови видове сухоземни охлюви от Западните Балкани

В пещерите или дълбоко в скалните пукнатини и почвените проходи, в района на Западните Балкани, обитава рядък и тайнствен род охлюви – Gyralina. Поради скрития си начин на живот откриването на представители на този род е трудно, а за биологията им се знае твърде малко. През декември 2012 излезе от печат работа, в която са описани 4 нови вида (един от Македония, три от Гърция).

Gyralina nautilopsis Dedov & Subai 2012, Илинска планина, МакедонияСнимка: И. Дедов

Gyralina nautilopsis Dedov & Subai 2012, Илинска планина, Македония
Снимка: И. Дедов

Реклами

Macedonian terrestrial snails

Ivaylo Dedov

Granopupa granum (Draparnaud 1801)

Granopupa granum (Draparnaud 1801)

Granopupa granum (Draparnaud 1801), Macedonia, Slan Dol

Cochlodina (Cochlodina) laminata (Montagu 1803)

Cochlodina laminata (Montagu 1803)
Снимка: И. Дедов, Кожуф

Vitrina pellucida (O.F. Muller 1774)

Vitrina pellucida (O.F. Muller 1774) Photo: I. Dedov, Macedonia, Korab Mts.

Vitrina pellucida (O.F. Muller 1774)
Photo: I. Dedov, Macedonia, Korab Mts.

Gyralina nautilopsis Dedov & Subai 2012

Gyralina nautilopsis Dedov & Subai 2012, Илинска планина, Македония Снимка: И. Дедов

Gyralina nautilopsis Dedov & Subai 2012
Photo: I. Dedov, Ilinska Mts., Macedonia

Gyralina cf. velkovrhi Riedel 1985

Gyralina cf. velkovrhi Riedel 1985, Macedonia Photo: I. Dedov

Gyralina cf. velkovrhi Riedel 1985
Photo: I. Dedov, Macedonia

Montenegrina dedovi dedovi H. Nordsieck, 2009

Montenegrina dedovi dedovi H. Nordsieck 2009
Снимка: И. Дедов, Ябланица

Triloba thaumasia faueri H. Nordsieck 1972

Triloba thaumasia faueri H. Nordsieck 1972
Снимка: И. Дедов, Ябланица

Xerolenta obvia (Menke 1828)

Xerolenta obvia (Menke 1828)
Снимка: И. Дедов, Кожуф

Cattania inflata (Kobelt 1876)

Cattania inflata (Kobelt 1876) Photo: I. Dedov, Macedonia

Cattania inflata (Kobelt 1876)
Photo: I. Dedov, Macedonia

Helix (Helix) cf. dormitoris Kobelt 1898

Helix (Helix) vladica (Kobelt 1898)

Helix (Helix) dormitoris Kobelt 1898 Photo: I. Dedov, Macedonia

Helix (Helix) dormitoris Kobelt 1898
Photo: I. Dedov, Macedonia, Korab Mts.

Helix (Helix) vladica (Kobelt 1898)

Helix (Helix) vladica (Kobelt 1898)

Helix (Helix) lucorum Linnaeus, 1758

Helix lucorum Linnaeus 1758
Снимка: И. Дедов, Ябланица

Helix (Helix) secernenda Rossmassler, 1837

Helix (Helix) secernenda Rossmassler 1837
Снимка: И. Дедов, Ябланица

Балканите са пълни с изненади за биолозите – историята на род Euxinella

Ivaylo Dedov

До съвсем скоро Euxinella бе монотипен род (с един единствен вид) сухоземен охлюв, известен само от едно находище в планината Бистра, Република Македония – E. radikae. През 2005 година, ровейки в буковите гори около курорта Михайлово (Кожуф планина), се натъкнахме на вид, външно наподобяващ Balea serbica. При внимателното му изследване, обаче, се установи, че това е нов представител на род EuxinellaE. subai (по името на един от най-безкористните и човечни охлюведи, които познавам).

Изглед от Кожуф планина, Македония

Откритията продължиха и през 2006 година, когато в алпийската зона на планината Ябланица бе установено ново находище на E. radikae, а малко по-късно моят голям приятел Славчо донесе и нов подвид на E. radikae от пещерата Гьоновица, който справедливо бе наречен на негово име: E. radikae hristovskii.

Изглед от планината Ябланица, Македония

И тъкмо се очакваше, че работата по рода е приключена, недалеч от славния Каймакчалан в Нидже планина, на карстовия връх Бело Гротло, бе открит пореден представител – планинската E. alpinella.

Изглед от връх Бело Гротло, Нидже планина, Македония

Удивителното  бе, че новият петрофилен вид наподобява повече горската E. subai, отколкото останалите два скални таксона (E. radikae radikae и E. radikae hristovskii). Очевидно в случея морфологичното сходство е резултат по-скоро на географската близост на находищата в Нидже и Кожуф, отколкото на екологичната специализация на видовете.

Род Euxinella днес: A- E. alpinella sp. n; B – E. r. radikae; C – E. subaii; D – E. r. hristovskii

Съставено по публикациите:

Dedov, I. and E. Neubert (2009) Contribution to the knowledge of the clausiliid fauna from Republic of Macedonia with description of new taxa (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae). Archiv für Molluskenkunde 138 (1): 89-101.
Dedov, I. (2012) Two new and rare mountain door-snails (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae) from high mountain areas in Macedonia. ZooKeys, 168: 45-53.