Хищникът (ново семейство сухоземни охлюви за България)

П. Митов и И. Дедов

Защо до момента това семейство сухоземни охлюви не е било открито, не е съвсем ясно. Възможно е просто видът Testacella (Testacella) haliotidea Draparnaud 1801 да е наскоро пренесен в страната чрез посадъчен материал, строителни материали или по друг начин. Другото възможно обяснение е биологията на видовете от семейството. Представителите на Testacellidae водят скрит подземен начин на живот, като ловуват дъждовни червеи, други голи охлюви и др. и рядко излизат на земната повърхност, което ги прави много трудни за намиране и наблюдение.

Testacella (Testacella) haliotidea Draparnaud 1801

Testacella haliotidea Draparnaud 1801, снимка: И. Дедов

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

T. haliotidea – черупка, снимка: Г. Василева

Със своите около 60 – 70 мм, откритият в курорта Св. Св. Константин и Елена вид, спокойно може да се нарече най-едрият хищен сухоземен охлюв, съобщаван до момента за България. Самите животни изглеждат странно. На пръв поглед T. haliotidea прилича на гол охлюви, на който в задния дял има прикрепена малка черупчица. При внимателен поглед, обаче, се виждат още разлики – различна форма на тялото и специфичната структура на кожата.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

T. haliotidea – локалитет, снимка: П. Митов

Advertisements

Нов вид от род Vitrea за България

Д. Георгиев и И. Дедов

През 2014 в Стара планина, около село Черни Вит, бе открит и описан атрактивният и най-едър (до момента) представител на род Vitrea от България – Vitrea ulrichi Georgiev and Dedov 2014.

Vitrea ulrichi Georgiev and Dedov, 2014

Vitrea ulrichi Georgiev and Dedov, 2014

Vitrea ulrichi Georgiev and Dedov, 2014

Vitrea ulrichi Georgiev and Dedov, 2014, структура на черупката

С тази нова находка българските видове от рода станаха единадесет. Видът е именуван в чест на големия човек и приятел на България и българската малакология – Ulrich Schneppat от Bündner Naturmuseum, Switzerland.

P1090005

Ulrich Schneppat

Най-редкият сухоземен охлюв в България!

U. Schneppat, F. Knechtle Glogger, D. Georgiev, I. Dedov

Разбира се, че това заглавие е спекулативно! Много от видовете охлюви в България са толкова локално разпространени и с толкова малочислени популации, че титлата „най-рядък“ с право може да се присъди на много от тях. И все пак зад някои видове стои история – дълго изследване, упорито търсене, неочаквани открития. Безспорно един от най-мистериозните видове от нашата малакофауна (1) е видът Soosia diodonta (A. Ferussac 1821).

Soosia diodonta - shell

Soosia diodonta, photo I. Dedov

Soosia diodonta - shell

Soosia diodonta, photo I. Dedov

За първи път този вид е съобщен за България при Боянския водопад на Витоша от Urbanski през 1964 година. Въпреки усилията на немалко изследователи, над 40 години след това видът не е намерен нито в първоначалното местообитание, нито някъде другаде в България, а съобщението на Urbanski се приема за най-южната точка в ареала на вида.

The area of Boyana waterfall

The area of Boyana waterfall

През 2007 Георгиев публикува неочаквано ново ваходище – Източна Стара Планина, в близост до Котел. Установени са два живи възрастни екземпляра и една празна черупка.

The new locality in Stara Planina Mountains, near Kotel

The new locality in Stara Planina Mountains, near Kotel

През 2013 година българо-швейцарска експедиция успя да открие още 4 екземпляра в същия район, като са направени редица фотографии. С увереността, че новините около този вид тепърва предстоят, Ви предлагаме да се насладите на снимките на това необичайно животно.

Soosia diodonta - alive

Soosia diodonta – alive

Soosia diodonta - alive

Soosia diodonta – alive

Soosia diodonta - alive

Soosia diodonta – alive

Soosia diodonta - alive

Soosia diodonta – alive

Soosia diodonta - alive

Soosia diodonta – alive

1 – малакофауна = фауна на мекотелите

Check-list of the Bulgarian freshwater snails (Mollusca, Gastropoda)

Dilian Georgiev

Classis Gastropoda Cuvier 1795

Ordo Neritopsina Cox & Knight 1960

Familia Neritidae Lamarck 1809

Theodoxus transversalis (C. Pfeiffer 1828)

Theodoxus transversalisphoto: G. Vasileva

Theodoxus transversalis (Bulgaria)
photo: G. Vasileva

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus 1758)

Theodoxus fluviatilisPhoto: G. Vasileva

Theodoxus danubialis (C. Pfeiffer 1828)

Theodoxus danubialis

Theodoxus pallasi Linholm 1924

Ordo Architaenioglossa Haller 1890

Familia Viviparidae J. E. Gray 1847 (1883)

Subfamilia Viviparinae J. E. Gray 1847 (1833)

Viviparus acerosus (Bourguignat 1862)

Viviparus acerosus (Bourguignat 1862) (Bulgaria) Photo: D. Georgiev

Viviparus acerosus (Bourguignat 1862) (Bulgaria)
Photo: D. Georgiev

Viviparus acerosus (Bourguignat 1862) Photo: D.Georgiev

Viviparus acerosus (Bourguignat 1862)
Photo: D.Georgiev

Viviparus contectus (Millet 1813)

Viviparus viviparus (Linnaeus 1758)

Ordo Neotaenioglossa Haller 1892

Familia Melanopsidae H. & A. Adams 1854

Subfamilia Melanopsinae H. & A. Adams 1854

Melanopsis parreyssi Philippi 1847

Genus Esperiana Bourguignat 1877

Esperiana (Esperiana) esperi (A. Férussac 1823)

Esperiana esperi (A. Férussac 1823) (Bulgaria) Photo: D.Georgiev

Esperiana esperi (A. Férussac 1823) (Bulgaria)
Photo: D.Georgiev

Esperiana (Microcolpia) daudebartii (Prevost 1821)

Esperiana daudebartii (Prevost 1821) (Bulgaria) Photo: D. Georgiev

Esperiana daudebartii (Prevost 1821) (Bulgaria)
Photo: D. Georgiev

Holandriana holandrii (C. Pfeiffer 1828)

Holandriana holandrii (C. Pfeiffer 1828) (Bulgaria) Photo: D. Georgiev

Holandriana holandrii (C. Pfeiffer 1828) (Bulgaria)
Photo: D. Georgiev

Familia Pyrgulidae Brusina 1881

Subfamilia Pyrgulinae Saurin 1959

Turricaspia (Laevicaspia) lincta (Milaschewitch 1908)

Turricaspia (Clessiniola) variabilis (Eichwald 1838)

Familia Bithyniidae Troschel 1857

Bithynia (Bithynia) tentaculata (Linnaeus 1758)

Bythinia (Bithynia) danubialis Glöer & Georgiev 2012

Bythinia (Codiella ) rumelica Wohlberedt 1911

Familia Hydrobiidae Troschel 1857

Subfamilia Tateinae Thiele 1925

Potamopyrgus antipodarum (J. E. Gray 1843)

Subfamilia Belgrandiinae De Stefani 1877

Belgrandiella hessei A. Wagner 1927

Belgrandiella angelovi Pintér 1968

Belgrandiella angelovi Pintér 1968 (Bulgaria) Photo: D. Georgiev

Belgrandiella angelovi Pintér 1968 (Bulgaria)
Photo: D. Georgiev

Belgrandiella pussila Angelov 1959

Belgrandiella bulgarica Angelov 1972

Belgrandiella bureschi Angelov 1976

Belgrandiella zagoraensis Glöer & Georgiev 2009

Belgrandiella dobrostanica Glöer & Georgiev 2009

Belgrandiella bachkovoensis Glöer & Georgiev 2009

Belgrandiella pandurskii Georgiev 2011

Belgrandiella stanimirae Georgiev 2011

Belgrandiella maarensis Georgiev 2013

Belgrandiella hubenovi Georgiev 2013

Pontobelgrandiella nitida (Angelov 1972)

Pontobelgrandiella tanevi Georgiev 2013

Bythiospeum bureschi (A. Wagner 1927)

Bythiospeum simovi Georgiev 2013

Bythiospeum kolevi Georgiev 2013

Bythiospeum stoyanovi Georgiev 2013

Bythiospeum devetakium Glöer & Georgiev 2013

Bythiospeum pandurskii Georgiev 2012

Bythiospeum dourdeni Georgiev 2012

Bythiospeum jazzi Georgiev & Glöer 2013

Bythiospeum bechevi Georgiev & Glöer 2013

Balkanospeum schniebsae (Georgiev 2011)

Devetakia krushunica Georgiev & Glöer 2011

Devetakia pandurskii Georgiev & Glöer 2011

Devetakia mandrica Georgiev 2012

Cavernisa zaschevi (Angelov 1959)

Iglica acicularis Angelov 1959

Hauffenia lucidula (Angelov 1967)

Insignia macrostoma Angelov 1972

Plagigeyeria procerula (Angelov 1965)

Radomaniola bulgarica Glöer & Georgiev 2009

Radomaniola rhodopensis Glöer & Georgiev 2009

Radomaniola strandzhica Glöer & Georgiev 2013

Grossuana codreanui (Grossu 1946)

Grossuana thracica Glöer & Georgiev 2009

Grossuana angeltsekovi Glöer & Georgiev 2009

Grossuana radostinae Georgiev 2012

Grossuana aytosensis Georgiev 2012

Grossuana slavyanica Glöer & Georgiev 2013

Grossuana derventica Glöer & Georgiev 2013

Gloeria bulgarica Georgiev, Dedov & Varadinova 2012

Strandzhia bythinellopenia Glöer & Georgiev 2013

Balkanica yankovi Georgiev 2011

Balkanica yankovi Georgiev 2011 (Bulgaria) Photo: D. Georgiev

Balkanica yankovi Georgiev 2011 (Bulgaria)
Photo: D. Georgiev

Subfamilia Amnicolinae Tryon 1862

Bythinella hansboetersi Glöer & Pešić 2006

Bythinella markovi Glöer & Georgiev 2009

Bythinella srednogorica Glöer & Georgiev 2009

Bythinella ravnogorica Glöer & Georgiev 2009

Bythinella walkeri Glöer & Georgiev 2009

Bythinella gloeeri Georgiev 2009

Bythinella stoychevae Georgiev 2011

Bythinella aneliae Georgiev & Stoycheva 2011

Bythinella valkanovi Glöer & Georgiev 2011

Bythinella smolyanica Glöer & Georgiev 2011

Bythinella elenae Glöer & Georgiev 2011

Bythinella dedovi Glöer & Georgiev 2011

Bythinella izvorica Glöer & Georgiev 2011

Bythinella margritae Glöer & Georgiev 2011

Bythinella kleptuzica Glöer & Georgiev 2011

Bythinella rhodopensis Glöer & Georgiev 2011

Bythinella dierckingi Glöer & Georgiev 2011

Bythinella slaveyae Glöer & Georgiev 2011

Bythinella angelovi Glöer & Georgiev 2011

Bythinella rilaensis Glöer & Georgiev 2013

Subfamilia Hydrobiinae Troschel 1857

Hydrobia acuta Draparnaud 1805

Subfamilia Lithoglyphinae Troschel 1857

Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer 1828)

Lithoglyphus pyramidatus v. Mollendorf 1873

Ordo Ectobranchia P. Fischer 1884

Familia Valvatidae J. E. Gray 1840

Valvata (Valvata) cristata O.F. Müller 1774

Valvata (Tropidina) macrostoma (Mörch 1864)

Valvata (Cincinna) piscinalis (O. F. Müller 1774)

Valvata (Cincinna) piscinalis (O. F. Müller 1774) (Bulgaria) Photo: D. Georgiev

Valvata (Cincinna) piscinalis (O. F. Müller 1774) (Bulgaria)
Photo: D. Georgiev

Borysthenia naticina (Menke 1845)

Ordo Pulmonata Cuvier In Blainville 1814

Subordo Basommatophora Keferstein 1864

Familia Acroloxidae Thiele 1931

Acroloxus lacustris (Linnaeus 1758)

Familia Lymnaeidae Rafinesque 1815

Subfamilia Lymnaeinae Rafinesque 1815

Galba truncatula (O. F. Müller 1774)

Galba truncatula (O. F. Müller 1774) (Bulgaria) Photo: D. Georgiev

Galba truncatula (O. F. Müller 1774) (Bulgaria)
Photo: D. Georgiev

Galba truncatula (O. F. Müller 1774) Photo: D. Georgiev

Galba truncatula (O. F. Müller 1774)
Photo: D. Georgiev

Stagnicola palustris (O. F. Müller 1774)

Stagnicola corvus (Gmelin 1791)

Stagnicola turricula (Held 1836)

Stagnicola montenegrinus Glöer & Pešić 2009

Stagnicola montenegrinus Glöer & Pešić 2009 (Bulgaria) Photo: D. Georgiev

Stagnicola montenegrinus Glöer & Pešić 2009 (Bulgaria)
Photo: D. Georgiev

Radix auricularia (Linnaeus 1758)

Radix auricularia (Linnaeus 1758) (Tundzha river, Shanovo) Photo: D. Georgiev

Radix auricularia (Linnaeus 1758) (Tundzha river, Shanovo)
Photo: D. Georgiev

Radix auricularia (Linnaeus 1758) Photo: D. Georgiev

Radix auricularia (Linnaeus 1758)
Photo: D. Georgiev

Radix labiata (Rossmässler 1835)

Radix balthica (Linnaeus 1758)

Radix lagotis (Schrank 1803)

Radix lagotis (Schrank 1803) (Dragoman) Photo: D. Georgiev

Radix lagotis (Schrank 1803) (Dragoman)
Photo: D. Georgiev

Myxas glutinosa (O. F. Müller 1774)

Lymnaea stagnalis (Linnaeus 1758)

Familia Physidae Fitzinger 1833

Subfamilia Physinae Fitzinger 1833

Physa fontinalis (Linnaeus 1758)

Physella (Costatella) acuta (Draparnaud 1805)

Physella_1_Bezden

Physella (Costatella) acuta (Draparnaud 1805) (vill. Bezden)
Photo: D. Georgiev

Subfamilia Aplexinae Starobogatov 1967

Aplexa hypnorum (Linnaeus 1758)

Familia Planorbidae Rafinesque 1815

Subfamilia Bulininae P. Fischer & Crosse 1880

Planorbarius corneus (Linnaeus 1758)

Subfamilia Planorbinae Rafinesque 1815

Planorbis planorbis (Linnaeus 1758)

Planorbis planorbis (Linnaeus 1758) (Bulgaria, Kovach) Photo: D. Georgiev

Planorbis planorbis (Linnaeus 1758) (Bulgaria, Kovach)
Photo: D. Georgiev

Planorbis carinatus O. F. Müller 1774

Anisus (Anisus) spirorbis (Linnaeus 1758)

Anisus (Anisus) leucostoma (Millet 1813)

Anisus (Anisus) septemgyratus (Rossmässler 1835)

Anisus (Disculifer) vortex (Linnaeus 1758)

Anisus (Disculifer) vorticulus (Troschel 1834)

Bathyomphalus contortus (Linnaeus 1758)

Gyraulus (Gyraulus) albus (O. F. Müller 1774)

Gyraulus albus (O. F. Müller 1774) (Bulgaria) Photo: D. Georgiev

Gyraulus albus (O. F. Müller 1774) (Bulgaria)
Photo: D. Georgiev

Gyraulus (Torquis) laevis (Alder 1838)

Gyraulus (Armiger) crista (Linnaeus 1758)

Gyraulus (Lamorbis) piscinarum Bourguignat 1852

Hippeutis complanatus (Linnaeus 1758)

Hippeutis complanatus (Linnaeus 1758) Photo: D. Georgiev

Hippeutis complanatus (Linnaeus 1758)
Photo: D. Georgiev

Segmentina nitida (O. F. Müller 1774)

Familia Ferrissiidae Walker 1917

 Ferrissia fragilis (Tryon 1863)

Familia Ancylidae Rafinesque 1815

Ancylus fluviatilis O. F. Müller 1774

Ancylus fluviatilis O. F. Müller 1774 (Koralovo) Photo: D. Georgiev

Ancylus fluviatilis O. F. Müller 1774 (Koralovo)
Photo: D. Georgiev

Ancylus recurvus Martens, 1873

Нови видове сухоземни охлюви от Западните Балкани

В пещерите или дълбоко в скалните пукнатини и почвените проходи, в района на Западните Балкани, обитава рядък и тайнствен род охлюви – Gyralina. Поради скрития си начин на живот откриването на представители на този род е трудно, а за биологията им се знае твърде малко. През декември 2012 излезе от печат работа, в която са описани 4 нови вида (един от Македония, три от Гърция).

Gyralina nautilopsis Dedov & Subai 2012, Илинска планина, МакедонияСнимка: И. Дедов

Gyralina nautilopsis Dedov & Subai 2012, Илинска планина, Македония
Снимка: И. Дедов

Под дулото на обектива след 29 години!

Ulrich Schneppat, Fabia Knechtle, Ivaylo Dedov

През 1983 година Wiktor описва вида Tandonia piriniana по едва четири екземпляра (холотип и три паратипуса, два от които неполовозрели) от село Копривлен, Гоцеделчевско. Още три паратипа (възрастен и два неполовозрели) са съобщени от село Рожен над Мелник. Wiktor предполага, че видът води скрит начин на живот, като живее дълбоко под земята и използва проходите, направени от дъждовните червеи. На повърхността се среща рядко, само под добре вкопани камъни. След описанието на вида през 1983 (преди 29 години) нито един малаколог не е виждал или намирал Tandonia piriniana. За външния вид на този гол охлюв може да се съди само по описанието на Wiktor или по спиртните материали на откритите от автора видове, а, както знаем, и двата подхода не са достатъчно информативни. През 2012 година експедиция от български и швейцарски учени успя да открие и заснеме този изключително рядък и непознат вид в района на село Рожен, Мелнишко. Насладете се на първата и единствена позната до момента снимка на Tandonia piriniana.

Tandonia piriniana Wiktor 1983
Снимка: И. Дедов, с. Рожен, Мелнишко

Нов рядък подвид сухоземен охлюв от България

Ivaylo Dedov

След като през 1977 е описан видът Macedonica brabeneci от Западните Родопи, дълго време след това много изследователи поставят под съмнение съществуването му. Причината е проста – никой не успява да намери отново екземпляри, които да потвърдят описанието. Ако човек, обаче, е успял да види типовите екземпляри в музея във Франкфурт, би трябвало да няма съмнение – видът съществува реално, но очевидно е много, много рядък. За това още по-голяма беше изненадата когато бе открит различен подвид, но този път в Източните Родопи – Macedonica brabeneci prismatica. Таксонът бе описан през 2012 година.

A – Macedonica brabeneci brabeneci Nordsieck, 1977; B – Macedonica brabeneci prismatica Dedov, 2012

Съставено по публикациите:
Dedov, I. (2012) Description of new subspecies of the rare Bulgarian endemic Macedonica brabeneci Nordsieck (1977) (Gastropoda, Pulmonata: Clausiliidae). Acta Zoologica Bulgarica, 64 (3): 325-326.